DPO2273/2009
ID intern unic:  331882
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2273
din  16.07.2009
privind conferirea Ordinului “Gloria Muncii”
domnului Ion ROBU
Publicat : 24.07.2009 în Monitorul Oficial Nr. 115-117     art Nr : 304
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă :
    Articol unic. – Pentru activitate diplomatică prodigioasă şi contribuţie la promovarea politicii externe a statului, domnului Ion ROBU, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Azerbaidjan, i se conferă Ordinul “Gloria Muncii”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                                 Vladimir VORONIN

    Nr. 2273-IV. Chişinău, 16 iulie 2009.