DPO2274/2009
ID intern unic:  331883
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2274
din  16.07.2009
privind conferirea de distincţii de stat unor
colaboratori ai Colegiului Naţional de Grăniceri
Publicat : 24.07.2009 în Monitorul Oficial Nr. 115-117     art Nr : 305
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova, 
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru activitate metodico-didactică prodigioasă, contribuţie la pregătirea de specialişti-grăniceri şi înalt profesionalism, se conferă:
Ordinul “Credinţă Patriei” clasa III
    doamnei Liliana BUTNARU                  – director adjunct;
Medalia “Meritul Militar”
    domnului Serghei  CATERNEAC          – şef al catedrei disciplini speciale
    domnului Vladislav ODOVICENCO     – şef al cursului de instruire.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                         Vladimir VORONIN

    Nr. 2274-IV. Chişinău, 16 iulie 2009.