DPO2276/2009
ID intern unic:  331885
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2276
din  17.07.2009
privind conferirea de distincţii de stat
Publicat : 24.07.2009 în Monitorul Oficial Nr. 115-117     art Nr : 307
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru succese în activitatea de creaţie, contribuţie la propagarea valorilor culturale şi înaltă măiestrie profesională, se conferă:
Ordinul “Gloria Muncii”
    domnului Dumitru CAMBUR           – şef al Direcţiei principale cultură şi turism,
                                                                   UTA Găgăuzia;
Titlul onorific “Artist al Poporului”
    domnului Andrei DONOS                – solist la Teatrul Naţional de Operă şi Balet
    domnului Petru EŞANU                   – solist-vocalist la Filarmonica
                                                                 Naţională “Serghei Lunchevici”
    domnului Ilian GÂRNEŢ                  – solist-instrumentist la Sala cu Orgă
    domnului Iuri GORŞCOV                – director al Colegiului Naţional de Coregrafie;
Titlul onorific “Maestru în Artă”
    doamnei Margareta CUCIUC          – maestru de concert la Liceul-Internat
                                                              Republican de Muzică “Ciprian Porumbescu”
    doamnei Angelica MUNTEANU     – lector superior la Academia
                                                              de Muzică, Teatru şi Arte Plastice;
Titlul onorific “Artist Emerit”
    doamnei Angela CIOBANU            – actriţă la Teatrul Naţional “Mihai Eminescu”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                      Vladimir VORONIN

    Nr. 2276-IV. Chişinău, 17 iulie 2009.