DPO2277/2009
ID intern unic:  331931
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2277
din  22.07.2009
privind conferirea “Ordinului de Onoare”
domnului Gianni BUQUICCHIO
Publicat : 31.07.2009 în Monitorul Oficial Nr. 118-120     art Nr : 309
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – În semn de profundă gratitudine pentru contribuţia sa deosebită la dezvoltarea colaborării dintre Comisia Europeană pentru Democraţie prin Drept a Consiliului Europei (Comisia de la Veneţia) şi autorităţile publice din Republica Moldova, domnului Gianni BUQUICCHIO, secretar al comisiei, i se conferă ”Ordinul de Onoare”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                         Vladimir VORONIN

    Nr. 2277-IV. Chişinău, 22 iulie 2009.