DPO2278/2009
ID intern unic:  331932
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2278
din  22.07.2009
privind numirea în funcţie a unor judecători
Publicat : 31.07.2009 în Monitorul Oficial Nr. 118-120     art Nr : 310
    În temeiul art. 116 alin. (5) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 20 alin. (1) din Legea cu privire la statutul judecătorului,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Doamnele Natalia CHIRCU şi Ala ROTARU se numesc, prin transfer, în funcţia de judecător la Curtea de Apel Bălţi.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                             Vladimir VORONIN

    Nr. 2278-IV. Chişinău, 22 iulie 2009.