DPO2285/2009
ID intern unic:  331942
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2285
din  28.07.2009
privind conferirea Ordinului “Gloria Muncii”
domnului Ion LUCHIANOV
Publicat : 31.07.2009 în Monitorul Oficial Nr. 118-120     art Nr : 317
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru merite deosebite în dezvoltarea sportului, evoluarea cu succes la competiţii naţionale şi internaţionale şi promovarea imaginii Republicii Moldova în lume, domnului Ion LUCHIANOV, membru al Lotului Naţional de Atletism, i se conferă Ordinul “Gloria Muncii”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                             Vladimir VORONIN

    Nr. 2285-IV. Chişinău, 28 iulie 2009.