HGO452/2009
ID intern unic:  331948
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 452
din  22.07.2009
pentru aprobarea Protocolului adiţional la Acordul privind
colaborarea între guvernele statelor-membre GUUAM în
domeniul combaterii terorismului, crimei organizate şi altor
 tipuri de crime grave din 20 iulie 2002, semnat la Helsinki
la 4 decembrie 2008  
Publicat : 31.07.2009 în Monitorul Oficial Nr. 118-120     art Nr : 515
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă şi se prezintă Parlamentului spre informare Protocolul  adiţional la Acordul privind colaborarea între guvernele statelor-membre GUUAM în domeniul combaterii terorismului, crimei organizate şi altor tipuri de crime grave din 20 iulie 2002, semnat la Helsinki la 4 decembrie 2008.  
    2. Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene va notifica depozitarului aprobarea Protocolului în cauză. 
    3. Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Dezvoltării Informaţionale, Procuratura Generală, Serviciul de Informaţii şi Securitate, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, Serviciul Vamal şi Serviciul Grăniceri vor întreprinde măsurile necesare pentru realizarea prevederilor Protocolului menţionat.

    PRIM-MINISTRU                                                    Zinaida GRECEANÎI

    Contrasemnează: 
    Viceprim-ministru, ministrul afacerilor
    externe şi integrării europene                                  Andrei Stratan
    Ministrul afacerilor interne                                       Gheorghe Papuc
    Ministrul dezvoltării informaţionale                          Pavel Buceaţchi

    Nr. 452. Chişinău, 22 iulie 2009.