DPO2286/2009
ID intern unic:  331963
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2286
din  30.07.2009
privind conferirea “Ordinului de Onoare”
domnului Mihail ZALIHANOV
Publicat : 07.08.2009 în Monitorul Oficial Nr. 121-123     art Nr : 318
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – În semn de înaltă apreciere a meritelor deosebite în crearea serviciului antigrindină în Republica Moldova şi pentru contribuţia substanţială la pregătirea specialiştilor de înaltă calificare, domnului Mihail ZALIHANOV, consultant ştiinţific la Institutul de Geofizică Montană al Academiei de Ştiinţe a Federaţiei Ruse, i se conferă ”Ordinul de Onoare”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                             Vladimir VORONIN

    Nr. 2286-IV. Chişinău, 30 iulie 2009.