DPO2294/2009
ID intern unic:  331972
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2294
din  03.08.2009
privind conferirea Ordinului “Gloria Muncii”
doamnei Lidia GUŢU
Publicat : 07.08.2009 în Monitorul Oficial Nr. 121-123     art Nr : 326
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru muncă prodigioasă în organele de stat, activitate diplomatică intensă şi înalt profesionalism, doamnei Lidia GUŢU, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Bulgaria, i se conferă Ordinul “Gloria Muncii”.
    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                        Vladimir VORONIN

    Nr. 2294-IV. Chişinău, 3 august 2009.