DPO2297/2009
ID intern unic:  332007
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2297
din  05.08.2009
privind eliberarea doamnei Viorica SEVERIN din funcţia
de judecător la Judecătoria Sîngerei
Publicat : 14.08.2009 în Monitorul Oficial Nr. 124-126     art Nr : 329
    În temeiul art. 25 alin. (1) lit. b) din Legea cu privire la statutul judecătorului,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Doamna Viorica SEVERIN se eliberează din funcţia de judecător la Judecătoria Sîngerei.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                                   Vladimir VORONIN

    Nr. 2297-IV. Chişinău, 5 august 2009.