DPO2298/2009
ID intern unic:  332008
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2298
din  07.08.2009
privind conferirea Ordinului “Gloria Muncii”
domnului Victor MÎNDRU
Publicat : 14.08.2009 în Monitorul Oficial Nr. 124-126     art Nr : 330
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în organele administraţiei publice, contribuţie la perfecţionarea legislaţiei şi activitate organizatorică şi obştească intensă, domnului Victor MÎNDRU, secretar al Comisiei pentru politică externă şi integrare europeană a Parlamentului, i se conferă Ordinul “Gloria Muncii”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                          Vladimir VORONIN

    Nr. 2298-IV. Chişinău, 7 august 2009.