HGO495/2009
ID intern unic:  332079
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 495
din  14.08.2009
cu  privire la desemnarea asociaţiei emitente
şi asociaţiei garante a titlurilor de admitere
temporară (carnetele ATA şi CPD)
Publicat : 21.08.2009 în Monitorul Oficial Nr. 127-130     art Nr : 556
    În scopul executării prevederilor art. 5 al Legii nr. 253-XVI din 5 decembrie 2008 pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia privind admiterea temporară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 230-232, art. 844), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se desemnează Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova în calitate de asociaţie emitentă şi asociaţie garantă a titlurilor de admitere temporară (carnetele ATA şi CPD), conform Convenţiei privind admiterea temporară, adoptate la Istanbul la 26 iunie 1990.
    2. Ministerul Economiei şi Comerţului, în comun cu Serviciul Vamal, în termen de două luni, va elabora şi va adopta actele normative necesare realizării prevederilor Convenţiei privind admiterea temporară.
    3. Camera de Comerţ şi Industrie va întreprinde măsurile necesare pentru afilierea la lanţul internaţional de garanţii, gestionat de Camera Internaţională de Comerţ.

    PRIM-MINISTRU                                                   Zinaida GRECEANÎI

    Nr. 495. Chişinău, 14 august 2009.