HGO505/2009
ID intern unic:  332090
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 505
din  17.08.2009
pentru aprobarea Acordului de colaborare a statelor-
membre ale Comunităţii Statelor Independente în lupta
cu creşterea morbidităţii prin diabet zaharat, semnat la
Chişinău la 14 noiembrie 2008
Publicat : 21.08.2009 în Monitorul Oficial Nr. 127-130     art Nr : 566
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă şi se prezintă Parlamentului spre informare Acordul de colaborare a statelor-membre ale Comunităţii Statelor Independente în lupta cu creşterea morbidităţii prin diabet zaharat, semnat la Chişinău la 14 noiembrie 2008, cu următoarea rezervă:
    „Cu excepţia prevederilor Acordului cu privire la perfecţionarea armonizării şi unificării legislaţiei naţionale în cadrul CSI.
    Prezentul Acord va intra în vigoare pentru Republica Moldova după îndeplinirea procedurilor interne.”
    2. Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene va notifica Comitetul Executiv al Comunităţii Statelor Independente despre aprobarea Acordului menţionat.
    3. Ministerul Sănătăţii va întreprinde măsurile necesare pentru realizarea prevederilor Acordului nominalizat.

    PRIM-MINISTRU                                                 Zinaida GRECEANÎI

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul afacerilor externe
    şi integrării europene                                              Andrei Stratan
    Ministrul sănătăţii                                                   Larisa Catrinici

    Nr. 505. Chişinău, 17 august 2009.