DPO2305/2009
ID intern unic:  332126
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2305
din  18.08.2009
privind conferirea „Ordinului de Onoare”
Prea Sfinţitului MARCHEL (Nicolai MIHĂESCU),
Episcop de Bălţi şi Făleşti
Publicat : 28.08.2009 în Monitorul Oficial Nr. 131-134     art Nr : 337
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – În semn de înaltă preţuire a meritelor deosebite în renaşterea spirituală şi morală a societăţii, se conferă „Ordinul de Onoare” Prea Sfinţitului MARCHEL (Nicolai MIHĂESCU), Episcop de Bălţi şi Făleşti.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                Vladimir VORONIN

    Nr. 2305-IV. Chişinău, 18 august 2009.