DPO2307/2009
ID intern unic:  332140
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2307
din  19.08.2009
privind conferirea de distincţii de stat
unor colaboratori ai organelor afacerilor interne
Publicat : 28.08.2009 în Monitorul Oficial Nr. 131-134     art Nr : 339
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru îndeplinirea ireproşabilă a datoriei de serviciu, merite în combaterea criminalităţii şi contribuţie la asigurarea legalităţii şi ordinii de drept, se conferă Ordinul „Credinţă Patriei” clasa III următorilor:
    CAVCALIUC Gheorghe     – maior de poliţie
    SPIRIDON Dorin               – colonel de poliţie.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                         Vladimir VORONIN

    Nr. 2307-IV. Chişinău, 19 august 2009.