DPO2308/2009
ID intern unic:  332141
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2308
din  19.08.2009
privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii”
domnului Anatolie SPIVACENCO
Publicat : 28.08.2009 în Monitorul Oficial Nr. 131-134     art Nr : 340
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru muncă îndelungată în organele administraţiei publice, contribuţie la promovarea reformelor social-economice şi activitate prodigioasă întru dezvoltarea complexului agroindustrial, domnului Anatolie SPIVACENCO, viceministru al agriculturii şi industriei alimentare, i se conferă Ordinul „Gloria Muncii”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                      Vladimir VORONIN

    Nr. 2308-IV. Chişinău, 19 august 2009.