DPO2310/2009
ID intern unic:  332143
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2310
din  24.08.2009
privind conferirea „Ordinului Republicii” domnului Nicolae CIORNÎI
Publicat : 28.08.2009 în Monitorul Oficial Nr. 131-134     art Nr : 342
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru contribuţie personală la dezvoltarea pieţei de produse petroliere în Republica Moldova, susţinerea unor acţiuni social-umanitare şi activitate intensă de binefacere şi sponsorizare, domnului Nicolae CIORNÎI, conducător al Blocului Interregional al Mării Negre „Lukoil”, i se conferă „Ordinul Republicii”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                Vladimir VORONIN

    Nr. 2310-IV. Chişinău, 24 august 2009.