DPO2311/2009
ID intern unic:  332144
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2311
din  24.08.2009
privind conferirea „Ordinului Republicii” domnului
Vladimir COLESNICENCO
Publicat : 28.08.2009 în Monitorul Oficial Nr. 131-134     art Nr : 343
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru merite în promovarea transformărilor social-economice, contribuţie substanţială la dezvoltarea antreprenoriatului şi activitate intensă de binefacere şi sponsorizare, domnului Vladimir COLESNICENCO, preşedinte al Consiliului de Observatori al Întreprinderii Mixte „Jolly Alon” S.A., i se conferă „Ordinul Republicii”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA             Vladimir VORONIN

    Nr. 2311-IV. Chişinău, 24 august 2009.