DPO2312/2009
ID intern unic:  332145
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2312
din  24.08.2009
privind conferirea de distincţii de stat unui grup de colaboratori
ai Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova
Publicat : 28.08.2009 în Monitorul Oficial Nr. 131-134     art Nr : 344
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru îndeplinirea ireproşabilă a datoriei de serviciu, merite în asigurarea securităţii statului şi înalt profesionalism, se conferă:
    Ordinul „Credinţă Patriei” clasa III domnilor:
    Alexandru BALTAGA     – şef adjunct de direcţie 
    Ghenadie NACU             – şef de direcţie generală
    Ruslan ŢURCAN            – şef de direcţie;
    Ordinul „Gloria Muncii”
    domnului
    Alexandru LUNCARI     – director adjunct;
    Medalia „Meritul Militar”
    domnului
    Sergiu LAZAREV          – şef  adjunct de secţie.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA         Vladimir VORONIN

    Nr. 2312-IV. Chişinău, 24 august 2009.