DPO2314/2009
ID intern unic:  332147
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2314
din  25.08.2009
privind conferirea „Ordinului Republicii” domnului
Dumitru PULBERE
Publicat : 28.08.2009 în Monitorul Oficial Nr. 131-134     art Nr : 346
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. –  Pentru activitate îndelungată şi prodigioasă în organele de drept şi înalt profesionalism la înfăptuirea jurisdicţiei constituţionale, domnului Dumitru PULBERE, preşedinte al Curţii Constituţionale, i se conferă „Ordinul Republicii”. 

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                       Vladimir VORONIN

    Nr. 2314-IV. Chişinău, 25 august 2009.