DPO2315/2009
ID intern unic:  332148
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2315
din  25.08.2009
privind conferirea de distincţii de stat domnilor
Vadim COJUŞNEANU, Victor ALERGUŞ şi Vasile PUIU
Publicat : 28.08.2009 în Monitorul Oficial Nr. 131-134     art Nr : 347
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. –  Pentru merite în consolidarea organizaţiilor de veterani, contribuţie la protecţia socială a acestora şi participare activă la educarea tinerei generaţii, se conferă:
Ordinul „Credinţă Patriei” clasa II
    domnului
    Vadim COJUŞNEANU     – membru al Consiliului permanent al Uniunii
                                                Veteranilor „Sf. Gheorghe Biruitorul”;
Ordinul „Credinţă Patriei” clasa III
    domnului
    Victor ALERGUŞ              – preşedinte al Uniunii Veteranilor „Sf. Gheorghe
                                                 Biruitorul”
    domnului
    Vasile PUIU                       – preşedinte al Asociaţiei Veteranilor „Pro Fulger”
                                                 a Brigăzii de Poliţie cu Destinaţie Specială „Fulger”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                Vladimir VORONIN

    Nr. 2315-IV. Chişinău, 25 august 2009.