DPO2316/2009
ID intern unic:  332149
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2316
din  25.08.2009
privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii”
domnului Ivan BOGDAN
Publicat : 28.08.2009 în Monitorul Oficial Nr. 131-134     art Nr : 348
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. –  Pentru merite în promovarea culturii fizice şi sportului, contribuţie la pregătirea unor sportivi de performanţă şi activitate metodico-organizatorică prodigioasă, domnului Ivan BOGDAN, director al Şcolii Sportive Specializate de Box, Lupte Libere şi Kickboxing, i se conferă Ordinul „Gloria Muncii”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                    Vladimir VORONIN

    Nr. 2316-IV. Chişinău, 25 august 2009.