DPO2321/2009
ID intern unic:  332154
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2321
din  25.08.2009
privind conferirea de distincţii de stat domnilor
Oleg CEBOTARI şi Igor PROCOP
Publicat : 28.08.2009 în Monitorul Oficial Nr. 131-134     art Nr : 353
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. –  Pentru îndeplinirea ireproşabilă a datoriei de serviciu şi contribuţie la asigurarea unui înalt grad de pregătire a Gărzii de Onoare, următorilor militari ai Armatei Naţionale se conferă:
 Ordinul „Credinţă Patriei” clasa III
    CEBOTARI Oleg     – locotenent-colonel;
Medalia „Meritul Militar”
    PROCOP Igor          – maior.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                     Vladimir VORONIN

    Nr. 2321-IV. Chişinău, 25 august 2009.