DPO2328/2009
ID intern unic:  332210
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2328
din  04.09.2009
privind conferirea “Ordinului Republicii”
domnului Vasili PANCIUC
Publicat : 11.09.2009 în Monitorul Oficial Nr. 140-141     art Nr : 364
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în organele administraţiei publice locale, contribuţie la promovarea reformelor social-economice şi activitate organizatorică intensă, domnului Vasili PANCIUC, primar al municipiului Bălţi, i se conferă “Ordinul Republicii”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                                 Vladimir VORONIN

    Nr. 2328-IV. Chişinău, 4 septembrie 2009.