DPO2331/2009
ID intern unic:  332213
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2331
din  07.09.2009
privind numirea în funcţie a vicepreşedinţilor
unor instanţe judecătoreşti
Publicat : 11.09.2009 în Monitorul Oficial Nr. 140-141     art Nr : 367
    În temeiul art. 116 alin. (3) şi alin. (5) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 16 alin. (3) din Legea privind organizarea judecătorească,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Se numesc în funcţia de vicepreşedinte al instanţei judecătoreşti, pe un termen de 4 ani, următorii:
    CLIMA Vladislav             – vicepreşedinte al Judecătoriei Ciocana, municipiul Chişinău
    CIOBANU Andrian          – vicepreşedinte al Judecătoriei Rîşcani
    CODREANU Petru          – vicepreşedinte al Judecătoriei Călăraşi
    PROCOPCIUC Sergiu     – vicepreşedinte al Judecătoriei Orhei.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                      Vladimir VORONIN

    Nr. 2331-IV. Chişinău, 7 septembrie 2009.