DPO2336/2009
ID intern unic:  332218
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2336
din  08.09.2009
privind conferirea Ordinului “Gloria Muncii”
domnului Serghei DROBOT
Publicat : 11.09.2009 în Monitorul Oficial Nr. 140-141     art Nr : 372
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru activitate îndelungată şi prodigioasă în mass-media, contribuţie la afirmarea presei democratice şi înaltă măiestrie profesională, domnului Serghei DROBOT, redactor-şef al ziarului “Noutăţile Chişinăului”, i se conferă Ordinul “Gloria Muncii”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                           Vladimir VORONIN

    Nr. 2336-IV. Chişinău, 8 septembrie 2009.