DPO2337/2009
ID intern unic:  332219
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2337
din  08.09.2009
privind conferirea Ordinului “Gloria Muncii” domnilor
Valentin BODIŞTEAN şi Leonid VOLNEANSCHI
Publicat : 11.09.2009 în Monitorul Oficial Nr. 140-141     art Nr : 373
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru merite în promovarea transformărilor social-economice, contribuţie la dezvoltarea antreprenoriatului şi activitate intensă de binefacere şi sponsorizare, se conferă Ordinul “Gloria Muncii” domnilor:
    Valentin BODIŞTEAN        – director general al Societăţii cu Răspundere
                                                   Limitată “Valiexchimp”
    Leonid VOLNEANSCHI    – director general al Întreprinderii Mixte
                                               “ELAT” S.A.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA               Vladimir VORONIN

    Nr. 2337-IV. Chişinău, 8 septembrie 2009.