DPO2338/2009
ID intern unic:  332220
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2338
din  08.09.2009
privind conferirea de distincţii de stat unor
colaboratori ai Centrului pentru Combaterea
Crimelor Economice şi Corupţiei
Publicat : 11.09.2009 în Monitorul Oficial Nr. 140-141     art Nr : 374
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru merite în domeniul prevenirii şi combaterii corupţiei şi criminalităţii economico-financiare, îndeplinirea ireproşabilă a datoriei de serviciu şi înalt profesionalism, se conferă:
Ordinul “Credinţă Patriei” clasa III
    doamnei Otilia NICOLAI    – căpitan;
Medalia “Meritul Militar”
    domnului Alexandr DIDÎC   – maior;
Medalia “Pentru Vitejie”
    domnului Victor DRAGUŢAN   – locotenent major.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                     Vladimir VORONIN

    Nr. 2338-IV. Chişinău, 8 septembrie 2009.