DPO2342/2009
ID intern unic:  332245
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2342
din  08.09.2009
privind conferirea de distincţii de stat unui grup de colaboratori
ai Instituţiei Publice “Enciclopedia Moldovei”
Publicat : 14.09.2009 în Monitorul Oficial Nr. 142     art Nr : 378
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru contribuţie personală la pregătirea şi editarea Ediţiei Enciclopedice “Republica Moldova”, se conferă:
“Ordinul Republicii”
    doamnei Tatiana
    CONSTANTINOV      – consultant ştiinţific;
“Ordinul de Onoare” domnilor:
    Mircea BOLOGA          – consultant ştiinţific
    Ivan JARCUŢCHI         – consultant ştiinţific
    Constantin
    MANOLACHE             – director;
Medalia “Meritul Civic” domnilor:
    Ion GUCEAC                – consultant ştiinţific
    Vitalie ŢURCANU         – vicedirector
    Ion XENOFONTOV    – secretar ştiinţific;
Medalia “Mihai Eminescu”
    doamnei
    Aurelia HANGANU      – consultant ştiinţific.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                                 Vladimir VORONIN

    Nr. 2342-IV. Chişinău, 8 septembrie 2009.