DPO2345/2009
ID intern unic:  332248
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2345
din  08.09.2009
privind conferirea Ordinului “Gloria Muncii”
domnului Victor LOZAN
Publicat : 14.09.2009 în Monitorul Oficial Nr. 142     art Nr : 381
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru succese în activitatea de creaţie şi merite în realizarea unor lucrări de artă decorativă şi aplicată de înaltă ţinută artistică, domnului Victor LOZAN, director al Şcolii de Arte Plastice pentru Copii din oraşul Soroca, i se conferă Ordinul “Gloria Muncii”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                                 Vladimir VORONIN

    Nr. 2345-IV. Chişinău, 8 septembrie 2009.