DPO2347/2009
ID intern unic:  332250
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2347
din  10.09.2009
privind conferirea „Ordinului Republicii”
domnului Gheorghe RUSSU
Publicat : 14.09.2009 în Monitorul Oficial Nr. 142     art Nr : 383
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru merite în domeniul ocrotirii sănătăţii şi contribuţie la implementarea asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală, domnului Gheorghe RUSSU i se conferă „Ordinul Republicii”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA              Vladimir VORONIN

    Nr. 2347-IV. Chişinău, 10 septembrie 2009.