DPM2327/2009
ID intern unic:  332284
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2327
din  03.09.2009
privind aprobarea regulamentelor militare ale
 Forţelor Armate ale Republicii Moldova
Publicat : 16.09.2009 în Monitorul Oficial Nr. 143     art Nr : 401
    MODIFICAT
   
DP372-VII din 16.11.12, MO242-244/23.11.12 art.789
    DP233-VI din 29.07.11, MO128-130/05.08.11 art.392

    În temeiul art. 87 din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 25 din  Legea cu privire la apărarea naţională,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Art. 1. – Se aprobă:
    a) Regulamentul serviciului interior al Forţelor Armate ale Republicii Moldova;
    b) Regulamentul serviciului de garnizoană şi serviciului de gardă al Forţelor Armate ale Republicii Moldova;
    c) Regulamentul instrucţiei de front al Forţelor Armate ale Republicii Moldova.
    Regulamentele fac parte integrantă din prezentul decret.
    Art. 2. – Acţiunea regulamentelor militare ale Forţelor Armate ale Republicii Moldova se extinde asupra militarilor din cadrul:
    a) Armatei Naţionale;
    b) Trupelor de Carabinieri (trupelor interne).
    [Pct.2 lit.c) exclusă prin DP372-VII din 16.11.12, MO242-244/23.11.12 art.789]
    Art. 3. – Autorităţile centrale de specialitate ale administraţiei publice şi alte autorităţi administrative centrale în care, conform legislaţiei în vigoare, se prevede îndeplinirea serviciului militar vor aduce actele lor normative în concordanţă cu prevederile regulamentelor militare.
    Art. 4. – Se abrogă Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 322 din 6 octombrie 1995 privind aprobarea regulamentelor militare ale Forţelor Armate ale Republicii Moldova.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                                          Vladimir VORONIN

    Nr. 2327-IV. Chişinău, 3 septembrie 2009.


    Regulamentul serviciului interior al Forţelor Armate ale Republicii Moldova

    Regulamentul serviciului de garnizoană şi serviciului de gardă al Forţelor Armate ale Republicii Moldova

    Regulamentul instrucţiei de front al Forţelor Armate ale Republicii Moldova
    [Regulamentul modificat prin DP233-VI din 29.07.11, MO128-130/05.08.11 art.392]