DPO12/2009
ID intern unic:  332437
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 12
din  16.10.2009
privind numirea doamnei Aurelia PLEŞCA în funcţia
de judecător la Judecătoria Bender
Publicat : 22.10.2009 în Monitorul Oficial Nr. 157     art Nr : 448
    În temeiul art. 116 alin. (2) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 11 alin. (1) din Legea cu privire la statutul judecătorului,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Doamna Aurelia PLEŞCA se numeşte, pe un termen de 5 ani, în funcţia de judecător la Judecătoria Bender.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                     Mihai GHIMPU

    Nr. 12-V. Chişinău, 16 octombrie 2009.