DPO15/2009
ID intern unic:  332440
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 15
din  17.10.2009
privind conferirea de distincţii de stat unui grup
de cadre didactice de la Universitatea de Stat din Moldova
Publicat : 22.10.2009 în Monitorul Oficial Nr. 157     art Nr : 451
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru merite în dezvoltarea învăţămîntului juridic, contribuţie la pregătirea specialiştilor de înaltă calificare în domeniul dreptului şi activitate metodico-ştiinţifică prodigioasă, se conferă:
„Ordinul Republicii” următorilor:
    DORAŞ Simion                     – conferenţiar universitar
    VOLCINSCHI Victor           – profesor universitar;
Ordinul „Gloria Muncii” următorilor:
    AVORNIC Gheorghe            – profesor universitar, decan al
                                                  Facultăţii de drept
    SEDLEŢCHI Iurie                 – profesor universitar;
Medalia „Meritul Civic” următorilor:
    CHIBAC Gheorghe               – profesor universitar
    COBĂNEANU Sergiu           – profesor universitar
    CREŢU Vasile                       – conferenţiar universitar
    LAVRIC Vladimir                  – conferenţiar universitar
    MORARU Victor                   – profesor universitar
    NEGRU Boris                        – conferenţiar universitar
    OSMOCHESCU Nicolae      – profesor universitar;
Titlul onorific „Om Emerit” următorilor:
    DOLEA Igor                          – conferenţiar universitar
    COJOCARI Eugenia              – profesor universitar
    COJOCARU Violeta              – conferenţiar universitar.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                Mihai GHIMPU

    Nr. 15-V. Chişinău, 17 octombrie 2009.