DPO19/2009
ID intern unic:  332476
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 19
din  21.10.2009
privind conferirea de distincţii de stat
Publicat : 30.10.2009 în Monitorul Oficial Nr. 158     art Nr : 461
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în domeniul transportului auto şi infrastructurii drumurilor, contribuţie la sporirea eficienţei muncii şi activitate organizatorică intensă, se conferă:
Ordinul „Gloria Muncii” domnilor:
    Mircea MOLDOVAN     – director al Societăţii cu Răspundere Limitată
                                               „Magistrala-Nistru”, oraşul Soroca
    Valeriu STEREA              – director general al Întreprinderii Mixte „Balcantir”
                                               S.R.L., municipiul Chişinău;
Medalia „Meritul Civic” domnilor:
    Valerian BRAILÎ              – director al Societăţii pe Acţiuni „Drumuri-Orhei”
    Petr CAIREAC                – director al Societăţii pe Acţiuni „Iug-Intertrans”,
                                               oraşul Taraclia
    Vitalie GOLBAN            – inginer-şef la Societatea pe Acţiuni „Drumuri-Edineţ”
    Boris RUSU                    – director al Colegiului de Transporturi, municipiul
                                                Chişinău.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                       Mihai GHIMPU

    Nr. 19-V. Chişinău, 21 octombrie 2009.