DPO26/2009
ID intern unic:  332480
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 26
din  26.10.2009
privind conferirea „Ordinului de Onoare”
domnului Nikolay ILIEV
Publicat : 30.10.2009 în Monitorul Oficial Nr. 158     art Nr : 465
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – În semn de profundă gratitudine pentru contribuţia sa deosebită la dezvoltarea şi aprofundarea relaţiilor de prietenie şi colaborare moldo-bulgare, domnului Nikolay ILIEV, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Bulgaria în Republica Moldova, i se conferă „Ordinul de Onoare”.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                         Mihai GHIMPU

    Nr. 26-V. Chişinău, 26 octombrie 2009.