DPO31/2009
ID intern unic:  332485
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 31
din  27.10.2009
privind conferirea „Ordinului Republicii”
domnului Aurelian SILVESTRU
Publicat : 30.10.2009 în Monitorul Oficial Nr. 158     art Nr : 470
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în domeniul învăţămîntului, contribuţie substanţială la perfecţionarea procesului instructiv-educativ şi activitate metodico-organizatorică intensă, domnului Aurelian SILVESTRU, director al Liceului de Creativitate şi Inventică „Prometeu-Prim” din municipiul Chişinău, i se conferă „Ordinul Republicii”.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                    Mihai GHIMPU

    Nr. 31-V. Chişinău, 27 octombrie 2009.