DPO32/2009
ID intern unic:  332509
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 32
din  29.10.2009
privind conferirea „Ordinului de Onoare”
domnului Cesare de MONTIS
Publicat : 03.11.2009 în Monitorul Oficial Nr. 159     art Nr : 474
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – În semn de profundă gratitudine pentru contribuţia sa deosebită la consolidarea şi extinderea relaţiilor de colaborare dintre Uniunea Europeană şi Republica Moldova, domnului Cesare de MONTIS, şef al Delegaţiei Comisiei Europene în Republica Moldova, i se conferă „Ordinul de Onoare”.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                           Mihai GHIMPU

    Nr. 32-V. Chişinău, 29 octombrie 2009.