DPO40/2009
ID intern unic:  332581
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 40
din  05.11.2009
privind conferirea Ordinului “Gloria Muncii”
domnului Veaceslav DIDÂC
Publicat : 10.11.2009 în Monitorul Oficial Nr. 162     art Nr : 488
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în organele procuraturii, merite în consolidarea legalităţii şi contribuţie la formarea iniţială şi continuă a cadrelor care participă la înfăptuirea justiţiei, domnului Veaceslav DIDÂC, director executiv adjunct al Institutului Naţional al Justiţiei, i se conferă Ordinul “Gloria Muncii”.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                             Mihai GHIMPU

    Nr. 40-V. Chişinău, 5 noiembrie 2009.