DPO43/2009
ID intern unic:  332583
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 43
din  05.11.2009
privind conferirea “Ordinului de Onoare”
domnului Krzysztof SUPROWICZ

Publicat : 10.11.2009 în Monitorul Oficial Nr. 162     art Nr : 490
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – În semn de profundă gratitudine pentru contribuţia sa deosebită la dezvoltarea şi aprofundarea relaţiilor de prietenie şi colaborare moldo-polone, domnului Krzysztof SUPROWICZ, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Polonia în Republica Moldova, i se conferă “Ordinul de Onoare”.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                                  Mihai GHIMPU

    Nr. 43-V. Chişinău, 5 noiembrie 2009.