HGO645/2009
ID intern unic:  332588
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 645
din  06.11.2009
cu privire la rechemarea din funcţie a domnului Sergiu STATI
Publicat : 10.11.2009 în Monitorul Oficial Nr. 162     art Nr : 713
    În conformitate cu prevederile art. 86 alin. (2) din Constituţia Republicii Moldova şi art. 10 alin. (2) din Legea nr. 761-XV din 27 decembrie 2001 cu privire la serviciul diplomatic, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    În legătură cu imposibilitatea exercitării împuternicirilor funcţiei în care a fost numit prin Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 2228-IV din 19 mai 2009, se acceptă propunerea Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene privind rechemarea domnului Sergiu Stati din funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Turcia, înaintînd Preşedintelui Republicii Moldova proiectul decretului respectiv.

    PRIM-MINISTRU                                                       Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul afacerilor externe
    şi integrării europene                                                      Iurie Leancă

    Nr. 645. Chişinău, 6 noiembrie 2009.