DPO44/2009
ID intern unic:  332610
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 44
din  07.11.2009
privind conferirea Ordinului “Gloria Muncii”
domnului Mihail FORMUZAL
Publicat : 13.11.2009 în Monitorul Oficial Nr. 163-164     art Nr : 494
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în organele administraţiei publice, contribuţie la promovarea reformelor social-economice şi activitate organizatorică intensă, domnului Mihail FORMUZAL, Guvernator (Başkan) al Găgăuziei (Gagauz-Yeri), i se conferă Ordinul “Gloria Muncii”.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                         Mihai GHIMPU

    Nr. 44-V. Chişinău, 7 noiembrie 2009.