DPO46/2009
ID intern unic:  332612
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 46
din  09.11.2009
privind numirea domnului Iurie RICHICINSCHI în funcţia de
şef al Serviciului Consiliului Suprem de Securitate al Aparatului
Preşedintelui Republicii Moldova, secretar al Consiliului
Suprem de Securitate
Publicat : 13.11.2009 în Monitorul Oficial Nr. 163-164     art Nr : 495
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Domnul Iurie RICHICINSCHI se numeşte în funcţia de şef al Serviciului Consiliului Suprem de Securitate al Aparatului Preşedintelui Republicii Moldova, secretar al Consiliului Suprem de Securitate, începînd cu data de 10 noiembrie 2009.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                     Mihai GHIMPU

    Nr. 46-V. Chişinău, 9 noiembrie 2009.