HGO668/2009
ID intern unic:  332635
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 668
din  11.11.2009
cu privire la eliberarea din funcţie a dlui Alexandr BANNICOV
Publicat : 13.11.2009 în Monitorul Oficial Nr. 163-164     art Nr : 736
    În temeiul articolului 22 din Legea nr. 64-XII  din  31 mai 1990 cu privire la Guvern, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se eliberează dl Alexandr BANNICOV din funcţia de director general al Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru.

    PRIM-MINISTRU                                                         Vladimir FILAT

    Nr. 668. Chişinău, 11 noiembrie 2009.