LPO57/2009
ID intern unic:  332701
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 57
din  06.11.2009
cu privire la acceptarea Amendamentului la Convenţia
Consiliului Europei privind prevenirea terorismului
Publicat : 20.11.2009 în Monitorul Oficial Nr. 166-168     art Nr : 510
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.1. – Se acceptă Amendamentul la Convenţia Consiliului Europei privind prevenirea terorismului, adoptată la Varşovia la 16 mai 2005.
    Art.2. – Guvernul, în comun cu autorităţile competente ale Republicii Moldova, va asigura realizarea prevederilor amendamentului nominalizat.
    Art.3. – Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene va pregăti şi va remite depozitarului instrumentul de acceptare a amendamentului menţionat.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                     Mihai GHIMPU

    Nr.57-XVIII.  Chişinău, 6 noiembrie 2009.