DPO58/2009
ID intern unic:  332710
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 58
din  13.11.2009
privind conferirea Ordinului “Gloria Muncii”
domnului Serghei TARAN
Publicat : 20.11.2009 în Monitorul Oficial Nr. 166-168     art Nr : 519
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în domeniul transporturilor, contribuţie la perfecţionarea procesului de instruire a cadrelor de transportatori rutieri şi activitate metodico-organizatorică intensă, domnului Serghei TARAN, director al Instituţiei de Învăţămînt “Centrul de Instruire a Personalului pentru Transporturi Internaţionale” din mun. Chişinău, i se conferă Ordinul “Gloria Muncii”.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                    Mihai GHIMPU

    Nr. 58-V. Chişinău, 13 noiembrie 2009.