DPO64/2009
ID intern unic:  332712
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 64
din  17.11.2009
privind conferirea titlului onorific “Maestru în Artă”
domnului Dan BĂLAN
Publicat : 20.11.2009 în Monitorul Oficial Nr. 166-168     art Nr : 521
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru succese în activitatea de creaţie, contribuţie la propagarea artei muzicale şi înaltă măiestrie interpretativă, domnului Dan BĂLAN, interpret de muzică de estradă, i se conferă titlul onorific „Maestru în Artă”.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                       Mihai GHIMPU

    Nr. 64-V. Chişinău, 17 noiembrie 2009.