HGM690/2009
ID intern unic:  332739
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 690
din  13.11.2009
pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea
Ministerului Economiei, structurii şi efectivului-limită ale aparatului
central al acestuia
Publicat : 20.11.2009 în Monitorul Oficial Nr. 166-168     art Nr : 768
    MODIFICAT
   
HG906 din 24.09.18, MO366-376/28.09.18 art.969; în vigoare 31.12.18
    HG806 din 01.08.18, MO295-308/10.08.18 art.844; în vigoare 10.08.18
    HG888 din 01.11.17, MO383-388/03.11.17 art.993
    HG886 din 01.11.17, MO383-388/03.11.17 art.991
    HG690 din 30.08.17, MO322-328/01.09.17 art.792
    HG574 din 19.07.17, MO253-264/21.07.17 art.667
    HG495 din 30.06.17, MO253-264/21.07.17 art.640
    HG314 din 22.05.17, MO162-170/26.05.17 art.396
    HG976 din 16.08.16, MO265-276/19.08.16 art.1059; în vigoare 15.10.16
    HG969 din 10.08.16, MO265-276/19.08.16 art.1052
    HG539 din 03.05.16, MO123-127/06.05.16 art.594
   
HG910 din 05.11.14, MO333-338/07.11.14 art.978
    HG835 din 08.10.14, MO313-318/17.10.14 art.875
   
HG501 din 01.07.14, MO174-177/04.07.14 art.538
    HG184 din 14.03.14, MO66-71/21.03.14 art.207
   
HG155 din 28.02.13, MO53-59/07.03.14 art.170
    HG822 din 22.10.13, MO238-242/25.10.13 art.925
   
HG795 din 08.10.13, MO222-227/11.10.13 art.898
   
HG753 din 20.09.13, MO212/24.09.13 art.855
   
HG410 din 19.06.13, MO130-134/21.06.13 art.472
   
HG77 din 25.12.12, MO22-25/01.02.13 art.117     HG461 din 26.06.12, MO131-134/29.06.12 art.507
    HG936 din 09.12.11, MO222-226/16.12.11 art.1022; în vigoare 01.01.12
    HG864 din 21.11.11, MO203-205/25.11.11 art.946
    HG312 din 03.05.11, MO74-77/06.05.11 art.356
    HG1173 din 21.12.10, MO254-256/24.12.10 art.1291
   
În scopul executării prevederilor art. II din Legea nr.21-XVIII din 18 septembrie 2009 pentru modificarea Legii nr.64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.149, art.412), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    Lista autorităţilor administrative din subordinea şi monitorizarea Ministerului Economiei, conform anexei nr.3;
    Lista instituţiilor publice în care Ministerul Economiei are calitatea de fondator, conform anexei nr.4.
    [Pct.1 modificat prin HG806 din 01.08.18, MO295-308/10.08.18 art.844; în vigoare 10.08.18]
    [Pct.1 modificat prin HG690 din 30.08.17, MO322-328/01.09.17 art.792]
    [Pct.1 modificat prin HG410 din 19.06.13, MO130-134/21.06.13 art.472]
    [Pct.1 modificat prin HG77 din 25.12.12, MO22-25/01.02.13 art.117]
    [Pct.2 abrogat prin HG690 din 30.08.17, MO322-328/01.09.17 art.792]
    [Pct.2 modificat prin HG410 din 19.06.13, MO130-134/21.06.13 art.472]
    [Pct.2 modificat prin HG864 din 21.11.11, MO203-205/25.11.11 art.946]
    [Pct.2 modificat prin HG312 din 03.05.11, MO74-77/06.05.11 art.356]
    [Pct.3 abrogat prin HG690 din 30.08.17, MO322-328/01.09.17 art.792]
    4. Se abrogă  unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr.6

    PRIM-MINISTRU                                                        Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                       Valeriu Lazar

    Nr. 690. Chişinău, 13 noiembrie 2009.


    [Anexa nr.1 abrogată prin HG690 din 30.08.17, MO322-328/01.09.17 art.792]
   
[Anexa nr.1 modificată prin HG495 din 30.06.17, MO253-264/21.07.17 art.640]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG969 din 10.08.16, MO265-276/19.08.16 art.1052]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG835 din 08.10.14, MO313-318/17.10.14 art.875]
   
[Anexa nr.1 modificată prin HG155 din 28.02.13, MO53-59/07.03.14 art.170]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG410 din 19.06.13, MO130-134/21.06.13 art.472]   
    [Anexa nr.1 modificată prin HG461 din 26.06.12, MO131-134/29.06.12 art.507]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG312 din 03.05.11, MO74-77/06.05.11 art.356]
   
[Anexa nr.1 modificată prin HG1173 din 21.12.10, MO254-256/24.12.10 art.1291]

    [Anexa nr.2 abrogată prin HG690 din 30.08.17, MO322-328/01.09.17 art.792]
    [Anexa nr.2 în redacția HG539 din 03.05.16, MO123-127/06.05.16 art.594]
   
[Anexa nr.2 în redacția HG835 din 08.10.14, MO313-318/17.10.14 art.875]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG410 din 19.06.13, MO130-134/21.06.13 art.472]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG461 din 26.06.12, MO131-134/29.06.12 art.507]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG312 din 03.05.11, MO74-77/06.05.11 art.356]

Anexa nr.3
la Hotărîrea Guvernului nr. 690
din 13 noiembrie 2009

LISTA
autorităţilor administrative din subordinea Ministerului
    Agenţia Proprietăţii Publice  
    Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor şi Supravegherea Pieţei
    Agenția pentru Supraveghere Tehnică
    Agenţia pentru Eficienţă Energetică
    Centrul  Naţional de Acreditare din Republica Moldova  (MOLDAC)
    Inspectoratul Energetic de Stat, mun. Chişinău
    [Anexa nr.3 modificată prin HG906 din 24.09.18, MO366-376/28.09.18 art.969; în vigoare 31.12.18]
    [Anexa nr.3 modificată prin HG888 din 01.11.17, MO383-388/03.11.17 art.993]
    [Anexa nr.3 modificată prin HG886 din 01.11.17, MO383-388/03.11.17 art.991]
    [Anexa nr.3 modificată prin HG314 din 22.05.17, MO162-170/26.05.17 art.396]
    [Anexa nr.3 modificată prin HG539 din 03.05.16, MO123-127/06.05.16 art.594]
    [Anexa nr.3 modificată prin HG910 din 05.11.14, MO333-338/07.11.14 art.978]
    [Anexa nr.3 modificată prin HG410 din 19.06.13, MO130-134/21.06.13 art.472]
    [Anexa nr.3 în redacţia HG77 din 25.12.12, MO22-25/01.02.13 art.117]
    [Anexa nr.3 modificată prin HG996 din 27.12.12, MO1-5/04.01.13 art.4]
    [Anexa nr.3 modificată prin HG936 din 09.12.11, MO222-226/16.12.11 art.1022; în vigoare 01.01.12]
    [Anexa nr.3 modificată prin HG1173 din 21.12.10, MO254-256/24.12.10 art.1291]

Anexa nr.4
la Hotărîrea Guvernului nr.690
din 13 noiembrie  2009
LISTA
instituţiilor publice în care Ministerul Economiei
are calitatea de fondator
    Organizaţia de Atragere a Investiţiilor şi de Promovare a Exportului din Moldova
    Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii
    Unitatea de implementare a proiectului Băncii Mondiale de ameliorare a competitivităţii
    Unitatea de implementare a grantului acordat de Guvernul Japoniei
    Unitatea consolidată pentru implementarea şi monitorizarea proiectelor în domeniul energeticii
    Institutul de Standardizare din Moldova
    Institutul Naţional de Metrologie
    Centrul Naţional de Acreditare din Republica Moldova (MOLDAC)
    [Anexa nr.4 modificată prin HG969 din 10.08.16, MO265-276/19.08.16 art.1052]
    [Anexa nr.4 modificată prin HG539 din 03.05.16, MO123-127/06.05.16 art.594]
    [Anexa nr.4 modificată prin HG910 din 05.11.14, MO333-338/07.11.14 art.978]
    [Anexa nr.4 modificată prin HG410 din 19.06.13, MO130-134/21.06.13 art.472]


    [Anexa nr.5 abrogată prin HG806 din 01.08.18, MO295-308/10.08.18 art.844; în vigoare 10.08.18]
    [Anexa nr.5 modificată prin HG574 din 19.07.17, MO253-264/21.07.17 art.667]
    [Anexa nr.5 modificată prin HG539 din 03.05.16, MO123-127/06.05.16 art.594]
    [Anexa nr.5 modificată prin HG501 din 01.07.14, MO174-177/04.07.14 art.538]
    [Anexa nr.5 modificată prin HG184 din 14.03.14, MO66-71/21.03.14 art.207]
    [Anexa nr.5 modificată prin HG822 din 22.10.13, MO238-242/25.10.13 art.925]
    [Anexa nr.5 modificată prin HG795 din 08.10.13, MO222-227/11.10.13 art.898]
    [Anexa nr.5 modificată prin HG753 din 20.09.13, MO212/24.09.13 art.855]
    [Anexa nr.5 modificată prin HG77 din 25.12.12, MO22-25/01.02.13 art.117]
    [Anexa nr.5 modificată prin HG996 din 27.12.12, MO1-5/04.01.13 art.4]
    [Anexa nr.5 modificată prin HG312 din 03.05.11, MO74-77/06.05.11 art.356]


Anexa nr.6
la Hotărîrea Guvernului nr.­690
din 13 noiembrie 2009
LISTA
hotărîrilor de Guvern care se abrogă
    1. Hotărîrea Guvernului nr.549 din 30 aprilie 2008 “Cu privire la aprobarea structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al Ministerului Economiei şi Comerţului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.83, art.532).
    2. Hotărîrea Guvernului nr.735 din 19 iunie 2008 “Cu privire la aprobarea Regulamentului şi componenţei nominale a Colegiului Ministerului Economiei şi Comerţului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.112-114, art.736).
    3. Punctul 3 din modificările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.1346 din 1 decembrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.218-220, art.1363).
    4. Punctul 2 din Hotărîrea Guvernului nr.40 din 26 ianuarie 2009 “Privind unele măsuri de realizare a Legii nr.178-XVI din 10 iulie 2008 cu privire la Aeroportul Internaţional Liber “Mărculeşti” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.16-18, art.65).
    5. Punctul 2 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.339 din 28 aprilie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.86-88, art.392).
    6. Punctul 14 din anexa nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr.485 din 12 august 2009 „Cu privire la aprobarea Regulamentului Agenţiei pentru Geologie şi Resurse Minerale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.124-126, art.536).