HGM691/2009
ID intern unic:  332740
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 691
din  17.11.2009
pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi
funcţionarea Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, 
structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia
Publicat : 20.11.2009 în Monitorul Oficial Nr. 166-168     art Nr : 769
    MODIFICAT
   
HG806 din 01.08.18, MO295-308/10.08.18 art.844; în vigoare 10.08.18
    HG454 din 16.05.18, MO157-166/18.05.18 art.504
    HG694 din 30.08.17, MO322-328/01.09.17 art.796
    HG1429 din 28.12.16, MO478-490/30.12.16 art.1513
    HG1263 din 18.11.16, MO405-414/25.11.16 art.1361
    HG242 din 12.05.15, MO115-123/15.05.15 art.272
   
HG155 din 28.02.13, MO53-59/07.03.14 art.170
    HG788 din 07.10.11, MO222-227/11.10.13 art.892
    HG477 din 04.07.12, MO142/10.07.12 art.524
    HG941 din 12.12.11, MO222-226/16.12.11 art.1027
    HG878 din 23.11.11, MO206-215/02.12.11 art.961
    HG614 din 06.07.10, MO124-125/20.07.10 art.708

    NOTĂ:
    În anexele nr.1 sintagma „Inspecţia Muncii” se substituie cu sintagma „Inspectoratul de Stat al Muncii”, la cazul gramatical respectiv prin HG788 din 07.10.11, MO222-227/11.10.13 art.892    În conformitate cu art. 10 şi art.24 din Legea nr.64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.131-133, art.1018), cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărîrea Guvernului nr. 597 din 21 octombrie 2009 “Privind unele măsuri de executare a Legii nr.21-XVIII din 18 septembrie 2009” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.157, art.663), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    Lista autorităţilor administrative pe lîngă şi din subordinea Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, conform anexei nr.3.
    Lista instituţiilor publice în care Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei exercită calitatea de fondator, conform anexei nr.31.
    [Pct.1 modificat prin HG806 din 01.08.18, MO295-308/10.08.18 art.844; în vigoare 10.08.18]
    [Pct.1 modificat prin HG694 din 30.08.17, MO322-328/01.09.17 art.796]
    [Pct.1 modificat prin HG242 din 12.05.15, MO115-123/15.05.15 art.272]
    [Pct.2 abrogat prin HG694 din 30.08.17, MO322-328/01.09.17 art.796]
    [Pct.2 modificat prin HG1429 din 28.12.16, MO478-490/30.12.16 art.1513]
    [Pct.2 modificat prin HG1263 din 18.11.16, MO405-414/25.11.16 art.1361]
    [Pct.2 modificat prin HG477 din 04.07.12, MO142/10.07.12 art.524]
    [Pct.3 abrogat prin HG694 din 30.08.17, MO322-328/01.09.17 art.796]
    4. Se abrogă unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr.4.

    PRIM-MINISTRU                                                            Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                            Valeriu Lazar
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                                 Valentina Buliga
    Ministrul finanţelor                                                             Veaceslav Negruţa

    Nr. 691. Chişinău, 17 noiembrie 2009.

    [Anexa nr.1 abrogată prin HG694 din 30.08.17, MO322-328/01.09.17 art.796]
   
[Anexa nr.1 modificată prin HG1429 din 28.12.16, MO478-490/30.12.16 art.1513]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG242 din 12.05.15, MO115-123/15.05.15 art.272]
   
[Anexa nr.1 modificată prin HG155 din 28.02.13, MO53-59/07.03.14 art.170]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG477 din 04.07.12, MO142/10.07.12 art.524]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG941 din 12.12.11, MO222-226/16.12.11 art.1027]
   
[Anexa nr.1 modificată prin HG878 din 23.11.11, MO206-215/02.12.11 art.961]
   
[Anexa nr.1 modificată prin HG614 din 06.07.10, MO124-125/20.07.10 art.708]

    [Anexa nr.2 abrogată prin HG694 din 30.08.17, MO322-328/01.09.17 art.796]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG1429 din 28.12.16, MO478-490/30.12.16 art.1513]
    [Anexa nr.2 în redacţia HG242 din 12.05.15, MO115-123/15.05.15 art.272]
    [Anexa nr.2 în redacţia HG477 din 04.07.12, MO142/10.07.12 art.524]

Anexa nr.3
a Hotărîrea Guvernului nr.691
din 17 noiembrie 2009

LISTA
autorităţilor administrative pe lîngă şi din subordinea
Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei
    Pe lîngă:  
    Consiliul  naţional de acreditare a prestatorilor de servicii sociale
    În subordine:
    Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă
    Agenţia Naţională Asistență Socială
    Inspectoratul de Stat al Muncii
    Inspecţia Socială
    [Anexa nr.3 modificată prin HG454 din 16.05.18, MO157-166/18.05.18 art.504]
    [Anexa nr.3 modificată prin HG1263 din 18.11.16, MO405-414/25.11.16 art.1361]
    [Anexa nr.3 în redacţia HG242 din 12.05.15, MO115-123/15.05.15 art.272]
    [Anexa nr.3 modificată prin HG788 din 07.10.11, MO222-227/11.10.13 art.892]

Anexa nr.31
la Hotărîrea Guvernului nr. 691
din 17 noiembrie 2009

LISTA
instituţiilor publice în care Ministerului Muncii, Protecţiei
Sociale şi Familiei exercită calitatea de fondator
    Centrul republican de reabilitare a invalizilor, veteranilor muncii şi războiului,  com. Cocieri, r-nul Dubăsari
    Centrul republican de recuperare a invalizilor şi pensionarilor „Speranţa”,  or. Vadul lui Vodă, mun. Chişinău
    Centrul de reabilitare a invalizilor şi pensionarilor „Victoria” al Republicii Moldova, or. Sergheevka, Ucraina
    Azilul republican pentru invalizi şi pensionari, mun. Chişinău
    Internatul psihoneurologic, com. Cocieri, r-nul Dubăsari
    Internatul psihoneurologic, com. Bădiceni, r-nul Soroca
    Internatul psihoneurologic, s. Brînzeni, r-nul Edineţ
    Internatul psihoneurologic, mun.Bălţi
    Casa-internat pentru copii cu deficienţe mintale (fete), or. Hînceşti
    Casa-internat pentru copii cu deficienţe mintale (băieţi), or. Orhei
    Centrul de plasament temporar al copiilor în situaţii de risc „Azimut”, or. Soroca
    Centrul pentru copii cu cerinţe educative speciale „Speranţa”, or. Criuleni
    Centrul de reabilitare şi protecţie socială a copiilor în situaţie de risc „ПЛАМЪЧЕ”, or. Taraclia
    Centrul de asistenţă şi protecţie a victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane, mun. Chişinău
    Consiliul Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă
    [Anexa nr.31 introdusă prin HG242 din 12.05.15, MO115-123/15.05.15 art.272]

    [Anexa nr.32 abrogată prin HG806 din 01.08.18, MO295-308/10.08.18 art.844; în vigoare 10.08.18]
    [Anexa nr.32 introdusă prin HG242 din 12.05.15, MO115-123/15.05.15 art.272]

Anexa nr.4
la Hotărîrea Guvernului nr.691
din 17 noiembrie 2009
LISTA
hotărîrilor de Guvern care se abrogă
    1. Hotărîrea Guvernului nr. 283 din 14 martie 2007 “Pentru aprobarea structurii, efectivului-limită şi Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 39-42, art. 300).
    2. Hotărîrea Guvernului nr. 1178 din 17 octombrie 2008 „Pentru aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 283 din 14 martie 2007” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 190-192, art. 1184).