HGO702/2009
ID intern unic:  332781
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 702
din  20.11.2009
cu privire la rechemarea din funcţie a doamnei Lidia GUŢU
Publicat : 24.11.2009 în Monitorul Oficial Nr. 169-170     art Nr : 781
    În conformitate cu prevederile art. 86 alin. (2) din Constituţia Republicii Moldova şi art. 10 alin. (2) din Legea nr. 761-XV din 27 decembrie 2001 cu privire la serviciul diplomatic, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se acceptă propunerea Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene privind rechemarea doamnei Lidia Guţu din funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Bulgaria, înaintînd Preşedintelui Republicii Moldova proiectul decretului respectiv.

    PRIM-MINISTRU                                                  Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul afacerilor externe
    şi integrării europene                                              Iurie Leancă

    Nr. 702. Chişinău, 20 noiembrie 2009.